top of page
2021-05-24 MAE 1040474.JPG

Framtidens städer är som gröna skogar, fulla av bär och grönsaker, fjärilar, fåglar, humlor, igelkottar  och människor som tar det lugnt och pratar med varandra.

P1120385.JPG

Jag är dubbelt upp trädgårdsingenjör med en kandidatexamen i landskapsarkitektur.

 

Som både odlings- och designutbildad är det självklart för mig att koppla samman det estetiska och det ätbara.

 

Jag använder mig av permakulturens principer för att skapa energieffektiva och resurssnåla kretslopp, som samtidigt förenklar livet för människor och gör både folk och fä glada. 

Om mig

Utbildning i urval

Anställning i urval

 • Kandidatexamen i landskapsarkitektur (Trädgårdsingenjör design), SLU Alnarp 2017-2020

 • Trädgårdsingenjör odling, SLU Alnarp 2008-2010

 • Permakulturcertifieringskurs, PDC Glokala folkhögskolan 2014 

 • Cirkelledare grundutbildning ABF 2014

 • Trädgårdsingenjör, ansvarig för koloni– och odlingslottsverksamheten Lunds kommun 

 • Handledare i grön arbetsträning, Origo resurs/Trifolio

 • Projektledare Busfröprojektet, Växtvärket

 • Stadsodlingkoordinator, vikariat Odlingsnätverket Seved

 • Studiecirkelledare och kurshållare, ABF

 • Odlingskurs för pedagoger, Naturskolan

 • Skribent för Odlaren, Gröna trender

Ett analys- och designverktyg baserat på principer från ekosystem. En permakulturdesign måste inte se ut på ett särskilt sätt.  Målet är att berika, inte utarma, det ekosystem vi befinner oss i. 

Permakultur

bottom of page