top of page

Trädgårdsanläggare

Trädgårdsdesign 

på olika sätt efter olika behov

Göra själv

När anläggare och snickare ska göra jobbet kan det också behövas en markbyggnadsplan, konstruktionsritningar, planteringsplan och tydliga växtlistor. Ibland behövs handlingar till ansökan om marklov och bygglov. Då kan även projektledning och samordning vara till hjälp. 

Då behövs tydliga skisser, en illustrationsplan och planteringsplan. Någon som visar på plats, en skötselplan för att ta hand om trädgården och en uppföljning hur det gick. Ibland behövs hjälp att beställa material och växter. 

Det finns många sätt att göra en trädgård

Design by doing

Ibland behövs inga ritningar alls, bara en spade och grensax och en plan som får växa fram under arbetets gång. Då jobbar vi tillsammans i trädgården vid tre tillfällen för att röja, planera, gräva rabatter och plantera växter.

Kolonilott, balkong, uteplats, villaträdgård

Kolonilott, balkong, uteplats, villaträdgård

Villaträdgård, bostadsgårdar, caféer, offentliga rum

Välj mellan olika grundpaket och lägg till tjänster efter behov

Göra själv: Lilla paketet

 • Intervju på plats och enkät kring behov

 • Konceptskisser

 • Handritad illustrationsplan 

 • Växtlista och materialval

 • Uppföljande rådgivning efter 6-9månader

8 000 kr inkl moms Balkong/uteplats

12 000 kr inkl moms Kolonilott

15 000 kr inkl moms Villaträdgård

Detta paket kan behöva kompletteras med tjänsten Inmätning av tomt. 

ängelholmskisser2.jpg
%25C3%25A4ngelholmskisser_edited_edited.

Göra själv: Stora paketet

 • Intervju på plats och enkät kring behov

 • Konceptskisser

 • Handritad illustrationsplan 

 • Växtlista och materialval

 • Planteringsplan och antal växter

 • Skötselplan

 • Förslag på arbetsgång för genomförandet

 • Rådgivning vid plantering

 • Uppföljande rådgivning efter 6-9 månader

20 000 kr inkl moms Kolonilott

25 000 kr inkl moms Villaträdgård

Detta paket kan behöva kompletteras med tjänsten Inmätning av tomt. Kombineras med fördel med tjänsten Samordning av beställningar.

Handlingar till anläggare

 • Intervju på plats och enkät kring behov

 • Konceptskisser

 • Handritad illustrationsplan 

 • Växtlista

 • Planteringsplan och antal växter

 • Materialval, dimensioner, läggningsmönster

 • Instruktioner för markbyggnad

 • Avrinnings- och höjdsättningsplanering

 • Enklare konstruktionsritningar

 • Skötselplan

 • Uppföljande rådgivning efter 6-9månader

35 000 kr inkl moms Villaträdgård

Övriga uppdrag enligt offert

Detta paket kan behöva kompletteras med tjänsten Inmätning av tomt, Handlingar marklov/bygglov. Kombineras med fördel med tjänsten Projektledning av genomförande.

rapporterfärg.jpg
190536097_1761052987430877_8636772948329

Design by doing

 • Intervju på plats och diskussion kring vad som ska lösas och uppnås

 • Praktiskt arbete i trädgården med att röja, klippa ner, gräva bort

 • Beställning av eventuellt material och växter

 • Planering och markering av trädgårdens former

 • Korrekt montering av rätt utförda  insektshotell, fågelholkar och igelkottshus

 • Förberedelse av planteringsbäddar

 • Plantering av växter

 • 3 tillfällen

13 000 kr inkl moms Kolonilotter, Villaträdgårdar 

Materialkostnad tillkommer. Ej markarbeten utöver grävning med spade. Ej plattläggning. En del av arbetskostnaden kan berättiga till RUT-avdrag, dock ej designtiden och plantering. Samma pris för kolonilott och villaträdgård då upplägget begränsar projektets omfattning. 

Design by doing görs oftast i samarbete med Omnejd Landskapsarkitektur, https://www.omnejd.co/tradgards-design/.

Inspiration 

klicka på bilderna för att 

läsa mer om vad som inspirerar mig

och hur jag jobbar 

bottom of page